خرید و ثبت دامنه

اولین گام برای طراحی وب سایت شما ،داشتن یک نام(دامنه) مناسب می باشد

نام دامنه خود را انتخاب کنید

نام دامنه مورد نظر خود را برای بررسی آزاد بودن در کادر زیر وارد نمایید

محبوب ترین دامنه ها نزد مشتریان عبارتند از:

org

174000 تومان سالیانه

net

174000  تومان سالیانه

com

138000 تومان سالیانه

تعرفه دامنه های بین المللی


choose your plan

com

net

org

co

info

us


ثبت


138000

174000

174000

449000

183000

163000


تمدید


138000

174000

174000

449000

183000

163000


انتقال


20000

20000

20000

20000

20000

20000