خرید و ثبت دامنه

اولین گام برای طراحی وب سایت شما ،داشتن یک نام(دامنه) مناسب می باشد

شروع قیمت از 6 هزار تومان در سال

نام دامنه خود را انتخاب کنید

نام دامنه مورد نظر خود را برای بررسی آزاد بودن در کادر زیر وارد نمایید

محبوب ترین دامنه ها نزد مشتریان عبارتند از:

org.ir

6 تومان سالیانه

co.ir

6 تومان سالیانه

id.ir

6 تومان سالیانه

ir.

6 تومان سالیانه

قیمت دامنه های ملی


choose your plan

.ir

co.ir

ac.ir

org.ir

net.ir

id.ir


قیمت سالانه 


۶۰۰۰

۶۰۰۰

۶۰۰۰

۶۰۰۰

۶۰۰۰

۶۰۰۰


قیمت 5 ساله


۱۵۰۰۰ 

۱۵۰۰۰ 

۱۵۰۰۰ 

۱۵۰۰۰ 

۱۵۰۰۰ 

۱۵۰۰۰ 


پیش نیاز ها


اطلاعات شخصی هویتی

مدارک رسمی ثبت شرکت

مدارک موسسه آموزشی

شرکت،موسسه یا نهاد غیر دولتی

شرکت،موسسه یا نهاد غیر دولتی

اطلاعات شخصی هویتی

 

با ما از اوج شروع کنید